Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Статии филтрирани по дата: Април 2017 - InBalance

Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовово правоотношение чрез упълномощаване

Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовово правоотношение чрез упълномощаванеДопустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл.192, ал.1 КТ?

Продължава...

Националният гаранционен фонд стартира нова програма за финансиране при облекчени условия на МСП

  • Публикувана в Банки

Националният гаранционен фонд стартира нова програма за финансиране при облекчени условия на МСПНационалният гаранционен фонд ще осигурява гаранция, покриваща до 50 % от отпуснати на малки и средни предприятия кредити за финансиране както за оборотни, така и за инвестиционни нужди, включително за реализация на проекти по оперативни програми и ПРСР.

Продължава...

Постановлението за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмен на информация е обнародвано в бр. 28 на ДВ

Постановлението за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмен на информация е обнародвано в бр. 28 на ДВПромените в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, с които се регламентира задължението върху средствата за социални разходи да се внасят осигурителни вноски за всички фондове на държавното обществено осигуряване, а не само за фонд „Пенсии“, са обнародвани в бр.28 на Държавен вестник от 4 април 2017 г.

Продължава...

Промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки - ДВ, бр.28 от 4.4.2017 г.

Промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки - ДВ, бр.28 от 4.4.2017 г.Промените в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, с които срокът за произнасяне на длъжностното лице в Националния осигурителен институт (НОИ) с разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова е удължен от 7 на 14 дни, са обнародвани в бр.28 на ДЪржавен вестник.

Продължава...

Данъчно-осигурителен календар - април 2017 г.

Данъчно-осигурителен календар - април 2017 г.В данъчно-осигурителния календар за април 2017 г. са обобщени регламентираните в нормативните актове срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на съответните справки към институциите.

Продължава...

Работодателите трябва да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.

Работодателите трябва да декларират код по ЕКАТТЕ за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.С промените в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, влизащи в сила от 01.04.2017 г., за работодателите възниква задължение да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на всяко наето лице, за всички действащи трудови договори, сключени преди 1 април 2017 г.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове