Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

ДДС в Естония Избрана

ДДС в ЕстонияВ Естония настоящият закон за ДДС е въведен ефективно от 1 май 2004 г., когато страната се присъединява към Европейския съюз. Естонското законодателство е базирано на европейската ДДС Директива 2006/112/ЕО. 

С данък върху добавената стойност се облагат доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължено лице в хода на стопанската му дейност. Терминът, с който се назовава въведеният през 1991 г. данък, е “käibemaks”. Първоначално е определена една стандартна данъчна ставка от 10 %, която е повишена на 18 % през 1993 г. и се запазва без промяна до 1 юли 2009 г., когато са добавено още 2 % и размерът на ДДС в Естония става 20 %. Освен стандартната, в страната се прилага и намалена ДДС ставка за настаняване в хотели, периодични печатни издания и книги, някои фармацевтични продукти и медицински изделия. За пръв път диференцирано данъчно облагане с ДДС е въведено през 2000 г., като до 2008 г. редуцираната ставка е 5 %, след което е увеличена на 9 %. 

ДДС ставки в Естония

Стандартна ДДС ставка - 20 % - начислява се за:

 • доставка на стоки и предоставяне на услуги с място на изпълнение Естония;
 • внос на стоки в Естония;
 • вътреобщностно придобиване на стоки в Естония от данъчно задължено лице.

Намалена ДДС ставка - 9 % - прилага се за:

 • фармацевтични продукти;
 • медицинско оборудване за хора с увреждания;
 • книги (само отпечатаните на хартиен носител);
 • печатни издания - вестници и списания (периодичните издания, съдържащи предимно рекламни или еротични материали, се облагат с 20 % ДДС)
 • услуги по настаняване в хотели.

Нулева данъчна ставка

0% е данъчната ставка за вътреобщностен и международен транспорт (въздушен, морски, вътрешни водни пътища, железопътен, автомобилен).

Освободени от облагане с ДДС са:

 • някои универсални пощенски услуги;
 • определени здравни услуги;
 • някои услуги за социално подпомагане;
 • общи образователни услуги, включително учебни материали, освен за целите на бизнеса.
 • застрахователни услуги, включително презастраховане и застрахователно посредничество;
 • други.

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в Естония:

 • Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 10 000 евро.
 • Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 35 000 евро.

Когато продажбите на облагаеми с ДДС стоки и услуги не надхвърлят лимита от 16 000 евро, фирмите са освободени от ДДС по силата на разработената в повечето страни-членки на ЕС схема за подпомагане на малки предприятия.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.

Последно променена вПонеделник, 18 Юли 2016 16:44
Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

Автори

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове