Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Статии филтрирани по дата: Април 2017 - InBalance

Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските предлагат от МТСП

Проект за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските публикува МТСППромени в нормативната уредба при сумираното изчисляване на работното време и нови регламенти относно реда за ползване и прекратяването на ползването на отпуските поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко заболяване на родител предлагат от Министерство на труда и социалната политика.

Продължава...

Новите разпоредби в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са обнародвани в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г.

Новите разпоредби в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са обнародвани в ДВ, бр. 30 от 11.04.2017 г.В брой 30 на Държавен вестник е обнародвано постановлението за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Продължава...

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г.

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - ДВ, бр. 29 от 7 април 2017  г.Измененията и допълненията в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, с които в обхвата на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски се включват и доходите от обезщетения, изплащани въз основа на Кодекса на труда и други специални закони, са обнародвани в брой 29 на Държавен вестник.

Продължава...

Постановлението за промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е обнародвано в ДВ, бр.29 от 7.04.2017 г.

Постановлението за промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е обнародвано в ДВ, бр.29 от 7.04.2017 г.Новите регламенти в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които се предоставя възможност заявления за отпускането на обезщетенията за безработица да се подават по електронен път от 1 юли 2017 г., са обнародвани в ДЪржавен вестник, брой 29 от 7 април 2017 г.

Продължава...

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.Редакциите в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, с които се прецизира уредбата по отношение на осигуряването на самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, са обнародвани в Държавен вестник, брой 29 от 7 април 2017 г.

Продължава...

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазара

Промяна на Гражданския процесуален кодекс защитава потребителтие от монополистите на пазараВ брой 8 от 24.1.2017 г. на Държавен вестник са публикувани изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс, които целят да защитят всички лица, които имат качеството „потребител”.

Продължава...

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - ДВ, бр.29 от 7 април 2017 г.

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - ДВ, бр.29 от 7 април 2017 г.Обнародвани са промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които отпада задължението за деклариране на имотно състояние при подаване на заявление за социална пенсия за старост и персонална пенсия. 

Продължава...

Промените в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя са обнародвани в бр.29 от 7.4.2017 г. на ДВ

Промените в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя са обнародвани в бр.29 от 7.4.2017 г. на ДВПромените в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, с която се синхронизират текстовете на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на ЗГВРС и Закона за българските лични документи, са обнародвани в бр. 29 на Държавен вестник.

Продължава...

Нормативно признати разходи при продажба на розов цвят от земеделски производител

Нормативно признати разходи при продажба на розов цвят от земеделски производителРегистриран земеделски производител (физическо лице) се занимава с отглеждането на маслодайни рози. Какви се явяват доходите от предадения цвят: доходи от непреработена селскостопанска продукция или доходи от произведена декоративна растителност? Как стои въпросът с нормативно признатите разходи за тази култура?

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове