Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

БСК публикува становище по законопроекта за промени в ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.) Избрана

БСК публикува становище по законопроекта за промени в ЗКПОСлед като на 09.10. 2019 г. пакетното предложение за промени в данъчното законодателство под формата на ЗИД на ЗКПО (902-01-52/ 09.10.2019 г.) беше внесено за гласуване в НС, БСК публикува официална позиция, отразяваща както подкрепата на бизнес организацията относно определени корекции в текстовете на нормативните актове, така и несъгласието с някои от предвидените изменения.

Одобрението на представителите на бизнеса получават измененията и допълненията в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които в националното законодателство се транспонират препоръките на ОИСР относно предотвратяване на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и ограничаване възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане. 

Относно промените в ЗДДФЛ, предложени в ПЗР на законопроекта, декларирана е подкрепата си относно мерките за намаляване на административната тежест и улесняване при ползване на данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, както и предложените промени за уеднаквяване на дефинициите за „ликвидационен дял“ и „данъчен кредит“ с определенията в ЗКПО. В становището е заявено още, че от бизнес организацията застават зад многократните предложения на Асоциацията на рециклиращата индустрия за обсъждане на промени в режима на облагане на доходите на физически лица от продажба на отпадъци, по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

В ЗМДТ от БСК предлагат корекция на предложените изменения, с която юридическите лица и сгради в режим на етажна собственост да бъдат освободени от такса битови отпадъци за втория компонент на услугата (третиране на битовите отпадъци) в случаите на сключени договори за обслужване с оторизирани оператори, вкл. и за случаите, когато последните са превъзложили дейности по третиране на оператори на инсталации и съоръжения с издадени разрешителни по ЗУО. 

Най-много възражения относно предвидените промени получава частта, касаеща текстовете в Закона за ДДС. Категорична подкрепа получава само § 17, т. 25 на законопроекта, с която към чл. 118 на ЗДДС се създава нова ал. „3а“, регламентираща „В случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.“

Относно измененията в Закона за счетоводството, от БСК отбелязват, че те не съдържат подкрепените от АОБР и от Националния икономически съвет неколкократни предложения за преразглеждане на критериите за извършване на задължителен независим финансов одит. 

Пълният текст на становището може да бъде видян ТУК.

 

  

Последно променена вПетък, 11 Октомври 2019 12:06
Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове