Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

БСК алармира за хаос в нормативната уредба при подаването на декларации от предприятията без дейност през 2017 г. Избрана

БСК алармира за хаос в нормативната уредба при подаването на декларации от предприятията без дейност през 2017 г.Работодателските организации алармират за разминаване в нормативната уредба относно мярката, облекчаваща предбриятията без дейност чрез отпадане на задължението да публикуват годишни финансови отчети. 

В анализ на главния директор на правнния отдел в БСК Наталия Събева и Станислав Попдончев - финансов директор на организацията, е отразена позицията на представителните бизнес организации относно правния и организационен хаос при прилагането на поредия опит за облекчение на административната тежест. 

Казусът около подаването на декларации, с които неактивните предприятия трябва да обявят липсата на дейност през 2017 г. , е породен от разминаване между разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Закона за регистър Булстат, посочват експертите на БСК.

Съгласно текстовете на ЗСч в обхвата на задължените лица, които трябва да подадат безплатната декларация при неактивност през предходната година, попадат не само търговците, но и юридическите лица, които не са търговци – например тези с нестопанска цел, както и дружества, които нямат качеството на юридическо лице и подлежат единствено на регистрация по Закона за регистър Булстат (консорциумите, дружествата по Закона за задълженията и договорите, осигурителните каси и др.). Объркването настъпва когато се наложи въпросната декларация да бъде публикувана в ТР (публикуването задължително трябва да се извърши в Търговския регистър) от лица, които не са вписани в него и такива, които подлежат на регистрация само по Закона за регистър Булстат. 

На практика юридическите лица с нестопанска цел биха могли да поискат публикуване на декларацията си за неосъществяване на дейност през 2017 г. само ако преди това са успели да направят пререгистрация в Агенция по вписванията, отбелязва се в анализа на БСК. От една страна обаче законовият срок за тази пререгистрация е до края на 2020 г., и от друга - под въпрос е поставена техническата възможнжст в тримесечен срок от началото на годината до 31 март в Агенция по вписванията да се осъществи пререгистрацията на лицата без дейност.

Парадоксът, към който насочват внимание от работодателската организация, е следният: Законът за счетоводството задължава цитираните по-горе лица да публикуват декларация в Агенция по вписванията, а Законът за търговския регистър не позволява приемането ѝ. В същото време са предвидени парични санкции за нарушаването на разпоредбите както от страна на длъжностните лица, така и от страна на предприятията, алармират от работодателската организация.

Търговските предприятия пък, на които е спестено описаното по-горе затруднение, са изправени пред избора да изгубят част от времето си в чакане пред гишетата на институцията, за да подадат на хартиен носител декларацията си за неактивност, или да поддържат финансово неизгоден за неработеща фирма електронен подпис, с който да подадат документа по електронен път.

Проблемът с липсата на синхронизация между норматевните разпоредби, касаещи посочената законодателна мярка, целяща намаляване на административната тежест, е писмено адресиран на вниманието на Министъра на финансите и Министъра на правосъдието от Асоциацията на организациите на българските работодатели в началото на март, като представителите на бизнеса предлага в писмо до двете институции следното изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч):

„2. предприятия, регистрирани или пререгистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се удостоверява с декларация, която се публикува в съответния регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т.1 от закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.“

От БСК отбелязват, че необходимата законодателна промяна няма как да се случи преди изтичане на крайния срок за подаване на декларацията – 31 март 2018 г., с което за неподалите декларации лица остава в сила опасността да получат съответните глоби за „провинение“ не по тяхна вина.

Източник: БСК    

Последно променена вПетък, 23 Март 2018 16:56
Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове