Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Ограничен е размерът на банковите такси от 1 август 2018 г.

Ограничен е размерът на банковите такси от 1 август 2018 г.Най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ банките трябваше да започнат да прилагат безплатно или срещу приемливи такси услугите по Приложение № 1 към наредбата.

В чл. 36, ал.2 на нормативния документ е разписано изискването  размерът на приемливите такси да бъде по-нисък едновременно от средния размер, публикуван от БНБ по чл. 35, ал. 2, за всяка от услугите по приложение № 1 и от най-ниския размер на таксите, прилагани по тарифа за съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

Информация за горната граница на банковите такси в сила от началото нанастоящия месец е цитирана в таблицата по-долу:

  • Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната

Средeн размер на таксите

Откриване на разплащателна сметка

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката

1.79 лв.

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

1.32 лв.

Обслужване на разплащателна сметка 

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката

2.27 лв./мес.

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

2.02 лв./мес.

Закриване на разплащателна сметка 

▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване

3.20 лв.

Внасяне на средства по разплащателна сметка

▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката

до 4161 лв. - без такса

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. *

1.02 лв.

0.2% от сумата,

мин. 1.40 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.20 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка

0.92 лв.

Плащане по директен дебит

▪ Към сметка при същата банка

1.35 лв.

▪ Към сметка при друга банка

2.28 лв.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0.00 лв.

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

0.00 лв.

Кредитен превод

▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0.99 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.49 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2.22 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1.08 лв.

▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

1.05 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.46 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

2.29 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

0.97 лв.

Периодичен превод

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0.92 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

0.53 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1.75 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

1.33 лв.

 

Източник: БНБ

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове