Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисия

  • Написана от 

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисияЕвропейският парламент одобри вчера предложението за автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация между националните данъчни органи

Като „положителна стъпка в борбата срещу агресивното корпоративно данъчно планиране“ е определена инициативата на Европейската комисия, която ще задължи мултинационални фирми с общи консолидирани приходи, възлизащи на най-малко 750 млн. евро, да подават отчет по държави в държавата членка, в която предприятието майка на фирмата е местно лице за данъчни цели. Предложението предвижда компетентният орган на държавата членка, която е получила отчета, съгласно автоматичния обмен да предостави този отчет на всяка друга държава членка, в която една или повече съставни единици на съответната многонационална група от предприятия извършват дейност. Ще бъдат докладвани размерът на приходите, печалбата преди облагането с данък върху доходите, платеният и начисленият данък върху доходите, обявеният капитал, неразпределената печалба, материалните активи и броят на служителите.

В съобщението за пресата по повод плана за международно споделяне на информация е цитиран докладчикът Дариуш Росати, по думите на който: „Първото законодателно предложение в пакета за борба с избягването на данъци на Комисията е важна стъпка срещу нелоялните данъчни практики в ЕС. С него трябва да се повиши прозрачността и да се намали вредната данъчна конкуренция. Това не може да бъде постигнато самостоятелно от отделните държави членки; изисква се общо действие. За да е ефективно, Комисията трябва да бъде включена в обмена на доклада по държави

Евродепутатите препоръчват към текста да се добавят допълнителни защитни мерки, които да гарантират, че конкуренцията в рамките на единния пазар не се нарушава от изгодни национални данъчни сделки с мултинационални корпорации.  

Част от исканията са пълен достап на Комисията до обменената между националните данъчни власти информация, за да може да оцени дали данъчните практики на държавите членки са в съответствие с правилата за държавна помощ на ЕС. В текста на доклада, приет с 567 гласа „за“, 30 „против“ и 53 „въздържал се“, е посочено, че малките и средни предприятия, които оперират само в една страна, обикновено плащат ефективна данъчна ставка, която се доближава много повече до законоустановените ставки. "Местните компании не би трябвало да бъдат поставени в неравностойно положение само заради техния размер или липса на трансгранична търговия“, се казва още в документа.

Директивата ще определи крайни срокове от 12 месеца след края на фискалната година за подаване на данъчни декларации, и допълнителни три месеца за автоматичен обмен. С цел да се гарантира, че задължението за докладване е изпълнено, евродепутатите искат държавите членки да въведат санкции, които се налагат на мултинационалните корпорации, които не подадат отчет по държави.    

Източник: ЕП
Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове