Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Данъчни преференции и облекчения в България - анализ на МФ за 2017 г. Избрана

Данъчни преференции и облекчения в България - анализ на МФ за 2017 г.Дирекция „Данъчна политика" в МФ е изготвила преглед на всички действащи данъчни преференции, данъчни облекчения и преференциални данъчни режими, регламентирани в Закона за ДДС, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане  и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Документът е публикуван в интернет страницата на финансовото министерство. В него е обобщена информация относно законовата регламентация, същността и целта на съответната данъчна преференция/облекчени/режим, както и кои са лицата, които могат да се възползват и при какви условия. От МФ посочват, че целта на прегледа е да повиши информираността на обществото за системата от данъчни облекчения за съответната финансова година, както и да подпомогне данъчно задължените лица при практическото прилагане на нормативната уредба в тази област. 

От институцията информират още, че в документа са отразени и направените през последните няколко години изменения в данъчните закони в областта на преференциите. Разгледано е също така  въведеното от 2017 г. данъчно облекчение за извършени безкасови плащания, с което се предоставя възможност физическите лица да ползват данъчно облекчение в размер до 500 лв. от дължимия данък, когато през годината са извършвали разплащанията си безкасово. 

Пълния анализ на МФ можете да изтеглите и от линка по-долу: 

Източник: МФ

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове