Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Междуведомствена работна група ще отстранява пречките пред инвеститорите в България

 • Написана от 

Междуведомствена работна група ще отстранява пречките пред инвеститорите в БългарияСформира се работна група от представители на водещи ведомства, която до края на януари 2016 г. да подготви пакет от конкретни мерки за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.

Това реши Министерски съвет след разглеждане и приемане на анализа на пречките, с които се сблъскват инвеститорите в България. 

В анализа, който е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа”, са посочени 10 проблемни както за инвестиционните процеси в страната, така и за бизнес средата, области. Работната група, създадена в отговор на необходимостта от предприемане на действия на национално ниво за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в ЕС, ще трябва да се справи с посочените по-долу проблеми:

 • присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи;
 • разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение;
 • несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация;
 • често променящо се законодателство;
 • отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата;
 • липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование;
 • независимост на съдебната система и корупция
 • ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове;
 • административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ;
 • време за плащане на данъци.

За да се търсят ефективни решения, в отделните ведомства също ще бъдат създадени работни групи, към които да бъдат адресирани отделните проблемни области. Конкретни законодателни, административни и други мерки за справяне с проблемите пред увеличаването на броя на инвестициите в страната трябва да бъдат предложени в началото на следващата година.

Източник: МС
Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове