Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Още над 40 млн.лева за безвъзмезно подпомагане на микро и малки предприятия, засегнати от кризата заради Covid-19, обещават от МИ

  • Написана от 

Още над 40 млн.лева за безвъзмезно подпомагане на микро и малки предприятия, засегнати от кризата заради Covid-19, обещават от МИОще над 40 млн.лева за безвъзмездно подпомагане по процедурата на ОПИК „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" ще бъдат добавени към бюджета на програмата.

Намеренията за осигуряване на допълнителни средства за финансова помощ на засегнатите от кризата заради пандемията от новия коронавирус микро и малки предприятия е анонсирано от министъра на икономиката Емил Караниколов по време на изслушване пред Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание.

По думите на министър Караниколов: "В началото на юни ще стартираме и процедурата за подкрепа на средни предприятия. Ще се кандидатства с облекчен вид документи.". Според данните, публикувани в ЕИПЕСИФ, към 16.00 ч. на 21 май подадените заявления за финансиране на проекти са 23 598. Междувременно УО на ОПИК публикува пояснение връзка с множество запитвания, с което уведомява всички заинтересовани страни, че не се изискват допълнителни документи различни от тези, които са посочени в пакета за кандидатстване. 

В прессъобщението се посочва:

"По отношение на следните документи - Удостоверенията от НАП, Удостоверенията за липса на задължения към Столична общината и към общината по седалището на кандидата, както и по отношение на Свидетелство за съдимост (по отношение на лица, които са родени в България и не са осъждани) и документите от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Управляващият орган ще извършва служебни проверки чрез съответните администрации преди сключване на договор за предоставяне на БФП."

В интернет страницата на МИ е публикувана и обобщена информация за икономическите мерки в страната, предприети като реакция на Covid-19 кризата. Списъкът (с няколко съкращения) е цитиран по-долу:


"Икономически мерки
- Изплащане на компенсации за запазване на заетостта (мярка 60/40) https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

- Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Основни параметри на процедурата вижте тук

- Подкрепа за микро-, малкия и среден бизнес, чрез Българска банка за развитие - тук

- Изисквания за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ хората, лишени от възможността да полагат труд  поради пандемията от COVID-19 вижте тук

- Ред за отсрочване на задължения към банкови институции тук

- Информация за МСП в условията на COVID-19. ИАНМСП: насоки в полза на МСП в условията на криза може да намерите тук

- Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата - https://www.fmfib.bg/

- Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД подпомага своите клиенти за преодоляване на негативните последици от обявената световната пандемия, свързана с разпространението на  COVID – 19. Вижте тук

---

- Българският институт за стандартизация предостави на своя интернет сайт безплатно стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни средства и медицински изделия, които да гарантират на здравните специалисти, пациентите и широката общественост достъп до оборудване, спешно необходимо за овладяване на пандемията COVID-19. 

Стандартите, разработени от CEN и CENELEC (БДС EN), са на свободен достъп на следния линк: https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3772.html .

Стандартите, разработени съвместно с ISO (БДС EN ISO) са достъпни безплатно за четене на линк https://www.bds-bg.org/bg/pages/page_3774.html .

Информация за реда за подаване на заявки за потребности, съгласно заповед № Р-48/17.03.2020 г. на министър-председателя на Република България и разпределени артикули

- Информацията за производители и доставчици на лични предпазни средства (ЛПС), специализирана апаратура и хигиенни/санитарни материали(предпазни средства и маски неотговарящи на изискванията за ЛПС) може да намерите ТУК.

*Забележка: Публикуваната информация е предоставена от и със съгласието на съответните субекти и Министерството на икономиката не носи отговорност за нейната точност, изчерпателност и качество."


Източник: МИ
Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове