Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Стартират нови процедури за финансово подпомагане на стартиращи и малки фирми

Стартират нови процедури за финансово подпомагане на стартиращи и малки фирмиНяколко възможности за финансиране на стартиращи бизнеси и малки и средни компании бяха представени през последните дни, като сред тях е и стартиралата след дълго очакване процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. 

Безвъзмездна финансова помощ, която е предивдена за бенефициентите по програмата, е в размер на 67 227 768.06 лева. Одобрените проекти ще получат между 50 000 и 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%. Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения - до 16:30 часа на 05.09.2018 г. и до 16:30 часа на 07.11.2018 г. Желаещите да кандидатстват за финансиране трябва да го направят по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Достъпът се извършва с КЕП.

Кандидатите за финансиране трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите след 31.12.2016 г. Информация за процедурата по регистрация на ЕООД и ООД ще намерите в блога на ИНБАЛАНС - Пловдив: Какво трябва да знаем когато планираме регистрация на фирма

Повече за условията за кандидатстване вижте тук:

* Пълен пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Други възможности за финансово подпомагане, представени от икономическия министър на церемония по награждаване на победителите в тазгодишното издание на конкурса за успешен малък бизнес "Големите малки", са чрез използване на инструментите за финансов инженеринг, които също се изпълняват в рамките на ОПИК от „Фонд за ускоряване и начално финансиране“, който е с общ бюджет от 100 млн. лв. Също така достъп до финансиране стартиращите предприятия могат да получат и от наскоро подписания нов инвестиционен фонд за рисков капитал в рамките на Инициативата JEREMIE, управлявана съвместно с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), осигуряващ средства в размер на 50 млн. лева.

Източник: МИ

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове