Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Годишен отчет за дейността на сдружения и фондации през 2015 година

  • Написана от 

Годишен отчет за дейността на сдружения и фондации през 2015 годинаПредприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, политически партии, църкви, читалища и др. и през 2016 г. имат задължението да представят годишен отчет за дейността си през предходната година, като срокът за това е 31 март

Задължените лица могат да използват ИС "Бизнес статистика" на НСИ и да подадат данните си по електронен път. Идентифицирането в системата става с квалифициран електронен подпис. 

След като бъде успешно обработен, отчетът получава уникален идентификатор (входящ номер), който след това задължително се вписва в годишната данъчна декларация. При приемането на декларацията се извършва контрол за наличието и статуса на въведения отчет по посочения уникален идентификатор.

Подаването на ГОД за дейността през 2015 г. на предприятията с нестопанска цел може да бъде направено и на хартиен носител, като формулярът се представя в съответния офис на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. В този случай годишният отчет за дейността се подава заедно с годишната данъчна декларация и в него се вписва входящият номер на декларацията. 

Важно е да се отбележи, че в случаите, когато сдружението или фондацията (вкл. политически партии, църкви, читалища и др.) нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2015 година, годишният отчет за дейността трябва да бъде представен само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

PDF формуляр за годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2015 година (пълен комплект) може да бъде изтеглен и разпечатан и от прикачения файл.

Източник: НСИ
Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове