Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2014 г.

  • Написана от 

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2014 г.Промените в данъчното законодателство за 2014 година, свързани със Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

Промени в данъчно облекчение за млади семейства 

Обхватът на данъчното облекчение за млади семейства е разширен във връзка с открита процедура по нарушение на правото на ЕС от Европейската комисия. Предоставена е възможност данъчното облекчение да се ползва от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на ЕС или друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Ново данъчно облекчение за доходи от трудови правоотношения 

Въведено е ново данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. Физическите лица могат да ползват данъчното облекчение при условие, че са придобили само доходи от трудови правоотношения и придобитите доходи не превишават 12 месечни минимални работни заплати за съответната година. В доходите не се включва допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Данъчното облекчение е в размер на дължимия данък за придобитите доходи от трудови правоотношения. 

Намаляване на данъчната ставка за данъка върху лихвите по депозитни сметки 

Приета е промяна в данъчната ставка на данъка върху лихви по депозитни сметки. Ставката на данъка ще бъде поетапно намалявана, съответно 8 на сто за доходите от лихви придобити през 2014 г., 6 на сто за доходите придобити през 2015 г., 4 на сто за доходите придобити през 2016 г. и освобождаване от облагане след 1 януари 2017 г. 

Право на избор за реда на данъчно облагане от физическите лица - земеделски производители, регистрирани по ЗДДС 

Предоставена е възможност на физическите лица – земеделски производители, които са регистрирани по ЗДДС да изберат дали да се облагат по реда предвиден за едноличните търговци или като физически лица с приспадане на 60 на сто нормативно-признати разходи. Същото право на избор имат и физическите лица-земеделски производители, които не са регистрирани по ЗДДС.

Пълният текст на Закона за данъците върху доходите на физическите лица можете да намерите тук.

Източник: http://www.minfin.bg

 

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове