Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

НАП публикува Наръчник по ЗДДФЛ за 2019 г.

НАП публикува Наръчник по ЗДДФЛ за 2019 г.Наръчник по ЗДДФЛ за 2019 г., актуализиран съобразно измененията в нормативния акт, е достъпен в интернет страницата на приходната агенция. Документът е публикуван в рубрика Становища, указания, наръчници.

Броят на променените фишове в документа е 20, а списък на обновените текстове е цитиран по-долу:


ГЛАВА I  ОБЩИ  ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ 

Фиш I.5 - Видове доходи

Фиш I.8 - Необлагаеми доходи

ГЛАВА II  ОБЩА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Раздел II.II  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Фиш II.II.5 - Данъчно облекчение за дарения

Фиш II.II.6 - Данъчно облекчение за млади семейства

Фиш ІІ.ІІ.7 - Данъчно облекчение за деца 

Фиш ІІ.ІІ.8 - Данъчно облекчение за деца с увреждания 

Раздел II.III  ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ОСНОВИ

Фиш II.III.6 - Облагаем доход от друга стопанска дейност

Фиш II.III.12 - Облагаем доход от други източници

ГЛАВА III  ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ  

Раздел III.I ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

Фиш III.I.2 - Облагане с окончателен данък на доходи на местни и чуждестранни физически лица

Фиш III.I.3 - Деклариране на дължимите окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ

ГЛАВА IV  АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ

Фиш IV.1 - Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения

Фиш IV.2 - Авансово облагане на доходи от стопанска дейност

Фиш IV.3 - Авансово облагане на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Фиш ІV.3А - Авансово облагане на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ 

Фиш ІV.4 - Деклариране на дължимите авансови данъци по чл. 43, чл. 44 и чл. 44а от ЗДДФЛ

ГЛАВА V  ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ

Фиш V.1 - Данък върху общата годишна данъчна основа

Фиш V.2 - Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Фиш V.3 - Годишен данък за доходи от трудови правоотношения

Фиш V.4 - Годишна данъчна декларация

ГЛАВА VI  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДРУГИ ЗАКОНИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК, УДЪРЖАН В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   

Фиш VI.1 - Предоставяне на информация


Пълният текст на наръчнита може да бъде изтеглен и от линка по-долу:

Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г.

Източник: НАП

 

 

 

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове