Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Наръчникът на НАП за прилагане на ЗКПО за 2018 г. е публикуван

Наръчникът на НАП за прилагане на ЗКПО за 2018 г. е публикуванНаръчникът на НАП по прилагане на действащия през 2018 г. Закон за корпоративното подоходно облагане е публикуван в интернет страницата на приходната агенцията.

Актуализираното ръководство включва както промените в ЗКПО за 2018 г., така и такива в други нормативни актове, имащи отношение към прилагането на ЗКПО. В тази връзка са изменени 10 броя фишове, изброени в списък към наръчника и цитирани по-долу.


СПИСЪК НА ПРОМЕНЕНИТЕ ФИШОВЕ ЗА 2018 ГОДИНА

ГЛАВА I ОБЩИ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ

  • Фиш I.4. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие

ГЛАВА II КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Раздел II.II ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

  • Фиш II.II.2 Непризнати разходи за данъчни цели
  • Фиш II.IІ.4 Непризнати разходи и приходи от липси и брак

Раздел II.IV СПЕЦИФИЧНИ СУМИ, УЧАСТВАЩИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

  • Фиш II.IV.1 Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Раздел II.IX СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ

  • Фиш II.IX.1 Финансови институции

Раздел II.VIII ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

  • Фиш II.VIII.1 Деклариране и внасяне на корпоративен данък

Раздел II.X ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

  • Фиш II.X.2 Корпоративен данък: преотстъпване на копроративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат –общи изисквания
  • Фиш II.X.3 Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

ГЛАВА VII   ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Раздел VII.II ДАНЪК ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

  • Фиш VII.II.1 Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура
  • Фиш VII.II.3 Данък върху разходите: Данъчна основа и данъчна ставка  на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Наръчникът е достъпен за изтегляне в интернет страницата на НАП, в рубриката рубриката Становища, указания, наръчници, както и тук:

Източник: НАП

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове