Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност за 2017 г. Избрана

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност за 2017 г.Всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за нея са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, трябва да подадат декларация (Приложение 11) , с която да удостоверят това обстоятелство пред институциите.

Същият формуляр се попълва и от фирмите, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство и нямат задължение за подаване на ГОД. 

  • Срокове за подаване на декларацията 

Срокът, в който задължените лица - предприятия с приходи и разходи под 500 лева, трябва да подадат декларацията, зависи от това дали са регистрирани по ЗКПО или по ЗДДФЛ. За регистрираните лица по ЗКПО той е до 02 април 2018 г. , а за лицата, регистрирани по ЗДДФЛ - до 30 април 2018 г.

Предприятията без дейност през 2017 г. са задължени да предоставят декларацията в срок до 30 април 2018 година.

  • Начини за подаване

Декларацията за 2017 година може да бъде подадена по един от следните начини:

1. По електронен път в ИС “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

За подаването на декларацията on-line са необходими квалифициран електронен подпис за идентифициране в системата и съобразяването с някои технически изисквания за безпроблемното осъществяване на процеса - използване на един от следните браузъри: MS Internet Explorer 7 - 11; Mozilla Firefox ESR, 32-bit, версия 52; както и Adobe Reader 9 или по-нов. 

Важно уточнение - 64-битовите версии на MS Internet Explorer 8 и 9 и Mozilla Firefox не могат да се ползват за работа с ИС “Бизнес статистика”, тъй като Adobe Reader не поддържа интеграция с тях. Google Chrome до версия 44 (вкл.) също може да се ползва за работа със системата.

 - Фирмите с приходи и разходи под 500 лева трябва да подадат декларация Приложение 11 преди подаване на годишната данъчна декларация, в която задължително се отбелязва уникалния идентификатор на успешно обработената декларация в ИС „Бизнес статистика”.

2. По електронен път чрез изпращане на e-mail адрес на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра (само за предприятията без дейност).

3. На хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция.

Попълнените хартиени формуляри се подават заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител от предприятия, които са осъществявали дейност през 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността.

Предприятията без дейност, които искат да подадат декларацията си на хартиен носител, могат да го направят само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

  • Формулярът в PDF формат за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност може да бъде изтеглен тук: Приложение 11

Източник: НСИ

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове