Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Данъчно-осигурителен календар - InBalance

Кога работодателят дължи обезщетение при придобито право на пенсия

Работодателят дължи обезщетение за придобито право на пенсия само при прекратен договорСлед промените в Кодекса за социално осигуряване, влизащи в сила от началото на 2015 г., според които не се налага прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на работниците и служителите при пенсионирането им, възниква необходимост от уточнение на правилата за обезщетение за придобито право на пенсия. 

Продължава...

Офшорна частна фондация в Панама

Частната фондация в Панама -  защита на имуществото и обезпечаване на конфиденциалност, данъчно планиране. Частната фондация в Панама е чудесна форма за защита на имуществото и обезпечаване на конфиденциалност, а също така и за данъчно планиране. Регистрацията на тези фондации се регулира от Закон №25 от 12 юни 1995 г. - PANAMA LAW No. 25 

Продължава...

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност - подаване по електронен път или на хартиен носителПредприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 г. е необходимо да изготвят и подадат годишния си отчет за дейността до 31 март 2015 г. Годишният отчет се попълва и от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които са прекратили окончателно дейността си през 2015 година.

Продължава...

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2014 година

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2014 г.Всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, попълват годишен отчет за дейността си на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Продължава...

Закон за статистиката

  • Публикувана в Други

Законът за статистиката урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система.

Продължава...

Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори” за 2015 г.

Програмен продукт „Трудови договори” за 2015 г.От НАП информират за наличието на обновена версия на програмен продукт "Трудови договори” за 2015 г. 1. Актуализирана е номенклатурата НКПД (в сила от 01.01.2015)– премахнати и добавени професии.

Продължава...

Как да се възползваме от предоставяната безплатно от 1 януари услуга на Агенция по вписванията за SMS известяване 

От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”.От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”.

Продължава...

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.


Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

В брой 107 на Държавен вестник от дата 24.12.2014 г. (извънреден) е обнародван  Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., приет на 19 декември 2014 г.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове