Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

НАП публикува Наръчник по ДОПК за 2017 г.

НАП публикува Наръчник по ДОПК за 2017 г.Приходната агенция публикува в интернет страницата си Наръчник по ДОПК за 2017 г.

Ръководството е разделено в две части, които е са достъпни за потребителите в рубрикате Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници. Могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:

В първата част промени за 2017 г. са направени в три фиша:

  • ГЛАВА І. Общи правила * РАЗДЕЛ І.VІ. Други правила в общата част на ДОПК * ФИШ І.VІ.2. Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие,както и при несъстоятелност и откриване на производство по стабилизация на търговеца
  • ГЛАВА ІІ Отделни административни производства * РАЗДЕЛ ІІ.І Регистрация * ФИШ ІІ.І.6 Данъчно-осигурителна сметка
  • РАЗДЕЛ ІІ.V. Данъчно-осигурителен контрол * ФИШ ІІ.V.2. Образуване на ревизионно производство. Съдържание, връчване и изменение на заповедта за възлагане на ревизия 

Променените фишове във втората част на Наръчник по ДОПК за 2017 г. са четири:

  • ГЛАВА ІV. Събиране на публични вземания * РАЗДЕЛ ІV.І. Основни положения * ФИШ ІV.І.1. Публични и частни вземания. Ред за събиране.
  • РАЗДЕЛ ІV.ІІІ. Отсрочване и разсрочване * ДЯЛ ІV.ІІІ.ІІ. Особени случаи * ФИШ ІV.ІІІ.ІІ.2. Разсрочване и отсрочване в производство по  стабилизация и несъстоятелност 
  • РАЗДЕЛ ІV.ІV Конкуренция * ФИШ ІV.ІV.3 Присъединяване на обезпечени кредитори
  • РАЗДЕЛ VІ.ІІІ. Процедура за административно сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз в областта на данъците * ФИШ VІ.ІІІ.1 Предмет и обхват на процедурата за административно сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз в областта на данъците. Компетентен орган за осъществяване на процедурата. Видове административно сътрудничество и срокове

Източник: НАП 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове