Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Фирмите без дейност през 2016 г. също трябва да подадат годишна данъчна декларация

Фирмите без дейност през 2016 г. също трябва да подадат годишна данъчна декларация до 31 март 2017 г.Фирмите, които нямат дейност през 2016 г., също са задължени да подадат в НАП годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък, напомнят от НАП.

Формулярът (образец 1010а), с който се декларира, че за предишната година предприятието не е извършвало дейност по смисъла на Закона за счетоводството, трябва да бъде предоставен на приходната агенция до 31 март 2017 г. При неспазване на този срок санкиите са в размер минимум 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата, информират от данъчната администрация. Новите годишни данъчни декларции за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2016 г. можете да намерите и ТУК.

Какви други административни задължения имат фирмите без дейност през 2016 г.?

Освен подаването на декларация по чл. 92 без дейност (обр. 1010а) в НАП до 31.03.2017 г.  задължение на  всички предприятия, които през отчетната 2016 година не са извършвали дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство е да представят декларация за неактивност в срок до 2 май 2017 г. Декларацията за неактивност може да бъде подадена онлайн чрез ИС „Бизнес статистика” на НСИ, достъпна на адрес https://isbs.nsi.bg. Подписана, подпечатана и сканирана декларацията за неактивност през 2016 година може да бъде изпратена и на e-mail на съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра. Формулярът може да бъде подаден и на хартиен носител в съответните териториални структури на НСИ. Не се изисква подаването на празен Годишен отчет за дейността.

Другото важно административно задължение на фирмите без дейност е подаването на ГФО до 30 юни 2017 г. Повече информация вижте тук: Фирмите без дейност също са задължени да подадат годишни финансови отчети до 30 юни.

 

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове