Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Удостоверение за местно лице по СИДДО ще се издава във всички офиси на НАП

  • Написана от 

Удостоверение за местно лице по СИДДО ще се издава във всички офиси на НАПОт средата на август издаването на удостоверения за местно лице на Република България по смисъла на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане ще се извършва и в териториалните офиси на приходната агенция.

От НАП информират, че от 15.08.2016 г. издаването на документите няма да става само в Централно управление на НАП в София, както до момента. Новата бланка "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" също предстои да бъде качена в интернет страницата на институцията съвсем скоро. 

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава с оглед прилагане на СИДДО. За да получат документа, юридическите лица, пререгистрирани в Агенция по вписванията, трябва да посочат ЕИК, а останалите - копие на Актуално състояние. От физическите лица се изисква декларация за периодите на пребиваване в България и чужбина, ЕГН за българските граждани, а за чуждестранните  – личен номер на чужденец или служебен номер.

В сайта на приходната агенция могат да бъдат намерени и указанията за попълване на формуляра на удостоверението, който може да бъде представен заедно с искането за издаването му. Инструкциите са цитирани по-долу:


Указания за попълване:
  • Име – попълва се наименованието на юридическото лице или трите имена на физическото лице, за което ще бъде издадено удостоверението.
  • Адрес – попълва се седалището и адреса на управление на юридическото лице или постоянния адрес от документите за самоличност на физическото лице. В случаите на пребиваващ в България чуждестранен гражданин, който няма постоянен адрес в страната, се попълва адреса, на който е регистриран. 
  • ЕИК/ЕГН/ЛНЧ – попълва се единния идентификационен код на юридическото лице или единния граждански номер/личен номер на чужденец за физическото лице.
  • Държава, за която се отнася удостоверението – попълва се името на държавата, пред която трябва да послужи удостоверението.
  • Година – попълва се годината/те, за която се отнася удостоверението.
Всички данни трябва да бъдат попълнени в съответните полета на български и английски език, четливо с печатни букви или на компютър. При попълване на името и адреса на английски език задължително трябва да бъдат спазвани правилата за транслитерация. Изписването на името на английски език трябва да съответства на заявеното пред Агенция по вписванията изписване на чужд език за юридическите лица и на изписването в официалните документи за самоличност за физическите лица. Корекции по формуляра и попълване на други езици не се допускат. Не трябва да бъде променяно форматирането на документа, като той трябва да остане на една страница. При неправилно попълване на формуляра, той може да бъде върнат на лицето за корекция. Удостоверението се подава попълнено в 2 екземпляра.

Срокът, в който трябва да бъде издадено удостоверението за местно лице, е 7 дни от постъпване на искането. От НАП уточняват, че трябва да бъде посочена държавата, пред която ще послужи то и годината, за която ще се отнася. 

От 08.08. 2016 г. в интернет страницата на приходната агенция е достъпна и новата бланка на искането за издаване на удостоверение за местно лице. Формулярът може да бъде изтеглен и от линка по-долу:

>>>Искане за издаване на удостоверение за местно лице (Обр. № Окд-273)

Източник: НАП

 

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове