Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

НАП публикува Наръчник по ДДС за 2016 г.

 • Написана от 

НАП публикува наръчник по ДДС за 2016 г.Наръчникът по ДДС, актуализиран с промените в ЗДДС и Правилника за прилаганете на Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г., е публикуван в интернет страницата на приходната агенция. Достъпен е за потребителите в рубриката Становища, указания, наръчници.

В обновения наръчник са отразени и всички издадени указания на изпълнителния директор на НАП по прилагане на разпоредбите на ЗДДС.

За по-лесно ориентиране в направените изменения е приложен списък с фишовете, в които са отразени те. Редактирани са общо 17 броя фишове. Вижте списъка по-долу:


СПИСЪК НА ПРОМЕНЕНИЕТЕ ФИШОВЕ - 2016 г.

ГЛАВА II  ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Фиш II.6 Безвъзмездни доставки на стока, приравнени на възмездни 
 • Фиш II.7 Безвъзмездни доставки на услуги, приравнени на възмездни

ГЛАВА III  ОСВОБОДЕНИ ОПЕРАЦИИ И ПРАВО НА ИЗБОР

 • Фиш III.2 Освободени доставки – видове

ГЛАВА IV  ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ 

 • Фиш IV.2 Данъчно събитие 

ГЛАВА V  ДАНЪЧНА ОСНОВА 

 • Фиш V.3 Елементи, включени в данъчната основа
 • Фиш V.5 Данъчна основа при доставки на стоки
 • Фиш V.7 Особени случаи при определяне на данъчната основа

ГЛАВА VII ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

 • Фиш VII.3 Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура
 • Фиш VII.5 Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен 
 • Фиш VII.9 Определяне размера на частичния данъчен кредит

»Раздел VIII.III  ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ОПЕРАЦИИ

 • Фиш VIII.III.1 Вътреобщностни доставки на стоки
 • Фиш VIII.III.3 Дистанционни продажби на стоки
 • Фиш VIII.III.4 Тристранни операции

ГЛАВА IX  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА 

 • Фиш IX.1 Данъчно задължени лица – платци
 • Фиш IX.4 Възстановяване на данък на чуждестранни лица 
 • Фиш IX.7 Декларации, документиране и отчитане

ГЛАВА X  СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ

 • Фиш X.10 Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

Пълният актуализиран наръчник по ДДС може да бъде изтеглен от линка по-долу:

Източник: НАП
Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове