Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г.

  • Написана от 

НАП публикува Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г.Обновеният Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г., съобразен с промените в ЗКПО, е публикуван в интернет страницата на НАП. 

В 9 от фишовете в наръчника са направени допълнения и актуализации в съответствие с новостите в данъчната практика, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане и други нормативни актове, пряко свързани с прилагането му. 

В Глава ІІ - Корпоративен данък, Раздел ІІ.ІІ - Данъчни постоянни разлики промени са направени във фишове ІІ.ІІ.3 - Непризнати приходи за данъчни цели и ІІ.ІІ.6 - Разходи за дарения.

В Раздел II.IV - Специфични суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат са актуализирани Фиш II.IV.1 - Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар и Фиш II.IV.5 - Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал.

Променени са и Фиш ІІ.Х.2 - Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания, Фиш II.X.4 - Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ и Фиш II.X.6 - Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие (от Раздел II.X - Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък). 

Останалите два фиша, в които са направени промени, са от Глава V - Данъчно регулиране при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност и при разпределяне на ликвидационен дял и Глава VІ - Данък, удържан при източника. Обновени са Фиш V.1 - Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период и Фиш VI.1 - Обекти на облагане с данък при източника.

Пълният текст на Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2016 г. е достъпен в интернет страницата на приходната агенция - Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници » Наръчник по корпоративно подоходно облагане 2016 г.

Източник: НАП
Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Да, запознат съм с регламента и моите задължения по него като работодател, опериращ с лични данни. - 6.3%
Не, все още не съм проучил новите регулации в областта на личните данни. - 87.5%
Не, разчитам ТРЗ специалистът, който обслужва бизнеса ми, да ме информира за новите ми задължения. - 6.3%

Общо гласували: 16
Гласуването по тази анкета е приключило on: Август 31, 2018

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове