Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

НАП публикува становище относно измененията и допълненията на ДОПК

  • Написана от 

Становище № 20-00-19/01.02.2016 г. на НАП относно Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 4.12.2015 г.В рубриката Становища, указания, наръчници  в итернет страницата на НАП е публикувано становище на изпълнителния директор на приходната агенция относно Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 4.12.2015 г.

Разгледани са промените в ДОПК, свързани с прецизирането на действащите разпоредби с цел оптимизиране на процеса по установяване на дължими данъци и осигурителни вноски и улесняване на взаимодействието между отговорните институции. Внимание е обърнато и на текстовете в закона, целящи подобряване на нормативната уредба по принудително събиране на публични вземания и повишаване на събираемостта, както и синхронизиране и уеднаквяване на регламентите по събиране на публичните и частните вземания. 

Засегнати са и промените в Закона за Националната агенция за приходите, свързани с функционалните компетентности на агенцията по събиране на публичните вземания и по приемане, съхранение, управление и продажба на конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата имущества и на такива, придобити от държавата в производства по несъстоятелност.

Анализът не включва новият Раздел ІІІа, уреждащ автоматичния обмен на финансова информация в обастта на данъчното обагане и свързаните с него административнонаказателни разпоредби, синхронизиращи българското законодателство с европейските директиви. 

Пълният текст на Становище № 20-00-19/01.02.2016 г. относно Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 94 от 4.12.2015 г. може да бъде видян и в прикачения по-долу файл.

Източник: НАП
Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове