Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Информация за покупната цена на горивата за календарния месец ще подават в НАП търговците, използващи ЕСФП

  • Написана от 

Информация за покупната цена на горивата за календарния месец ще подават в НАП търговците, използващи ЕСФПСъс заповед на директора на НАП е определен редът, по който търговците на горива, използващи ЕСФП, ще декларират пред приходната агенция данните за покупната цена на горивата, които са реализирали през календарния месец.

Новото изискване е в сила от настоящия месец, като информацията за февруари трябва да бъде подадена  в периода от 1 до 20 март 2020 г. Предстои пускането на нова електронна услуга, чрез която да бъде изпълнявано това задължение, информират от НАП, а до стартирането ѝ формулярите ще бъдат изпращани на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., подписани с електронен подпис. По - долу е цитиран текстът на заповедта. Двете приложения към нея са достъпни за изтегляне като прикачени файлове.


З А П О В Е Д

№ …………………….

гр. София,…………… 2020 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите (НАП) и във връзка с чл. 26, ал. 2а от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н–18),  

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

Ред, начин и формат за подаване на информацията по чл. 26, ал. 2а от Наредба № Н–18 за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец.

Информацията за календарния месец се подава от лицата, които извършват продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход (чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н–18), на официалната интернет страница на НАП само по електронен път, с квалифициран електронен подпис, в срок до 20-то число на следващия месец.

Информацията се подава чрез електронна административна услуга „Подаване на информация  за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец“, в група „Предоставяне на информация по чл. 26, ал. 2а от Наредба № Н–18 за покупната цена на горивата“.

До реализиране на електронната услуга задължените лица по чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н–18 следва да подават данни, подписани с квалифициран електронен подпис в табличен вид, във формат excel, съгласно Приложение № 1 и/или Приложение № 2, които са неразделна част от настоящата заповед, на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   Заповедта влиза в сила от датата на подписването ѝ.

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните служители на НАП за сведение и изпълнение, и да се публикува на официалната интернет страница на НАП (http://nap.bg).


Източник: НАП

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове