Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ

  • Написана от 

Справката за изплатени доходи на физическа лица по чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛОт НАП информират за наличие на нов образец на Справката за изплатени доходи на физическа лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. 

Справката се подава по електронен път от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година. Срокът е до 28 февруари на следващата година, а корекции в при откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, могат да бъдат направени до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията. 

При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника, а при заличаване/прекратяване на предприятие - по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО. В указанията, част от образеца на формуляра, е посочено още, че "доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на сумите в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял.". и още: "Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се включват в справката за данъчната година на прехвърлянето."

Актуализираният формуляр може да бъде намаран в интернет страницата на НАП, както и тук:

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)

Източник: НАП

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове