Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Обновен е програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”

Обновен е програмен продукт Справка по чл.73 от ЗДДФЛНАП публикува актуализирана версия на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”.

Обновеният софтуер е достъпен от 18 януари 2018 г. в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Справка за изплатени доходи на физически лица в интернет страницата на приходната агенция. За улеснение на потребителите към инсталационния файл са добавени и указания за работата с него, както и актуализирано ръководство за работа с програмния продукт. 

Справката се предоставя от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година съобразно изискванията на чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. От НАП поясняват още, че документът се изготвя в два екземпляра, единият от които е предназначен за приходната администрация, а другият - за платеца на доходите. При прехвърляне или преобразуване на предприятие справката се изготвя от правоприемника.

Срокът, в който данните трябва да бъдат подадени в НАП, е 15 март на следващата година. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятието справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО. 

Важно уточнение, на което от Агенцията по приходите обръщат внимание в уводната частн на ръководството за потребители, е условието предприятията, изплатили доходи на повече от 5 физически лица, да предоставят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.

За да се счита за достоверен и да бъде приет, документът трябва да съдържа всички изискуеми данни.  

Актуализираната версия на програмния продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” и указанията за инсталацията ѝ, както и ръководството за ползване на софтуера, могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу:

Другият документ, добавен в рубриката с дата 18.01.2018 г. е: 

Източник: НАП

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове