Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Указание от Агенция по вписванията при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял

Указание от Агенция по вписванията при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дялАгенция по вписванията публикува указание в сайта си във връзка с новата нормативна уредба при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял, въведена с изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.)

Съгласно регламента на § 6, т.1 на Закона за изменение и допълнение на КТ "Предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието." 

Тъй като в текста на закона липсва разпоредба, която да урежда удостоверяването на горецитираното обстоятелство, от Агенция по вписванията по препоръка на Министерство на правосъдието регламентират реда, по който ще се доказва липсата на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски.

До приемането на конкретни промени в съответния нормативен акт при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял работодателят ще доказва допустимостта на вписването с представяне на  удостоверение по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.

Източник: АВ

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове