Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Регламентиран е редът за подаване на отчети по държави от членове на многонационални групи предприятия

Регламентиран е редът за подаване на отчети по държави от членове на многонационални групи предприятияСъс Заповед № ЗЦУ-1410/31.10.2017 г. е на изпълнителния директор на НАП са утвърдени ред и формат за подаване на отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК и уведомления по чл. 143ш от ДОПК.

От приходната агенция напомнят, че отчети по държави от членове на многонационални групи предприятия по чл. 143ф от ДОПК се подават от:

  • крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, когато сумата на приходите на МГП съгласно годишните финансови отчети на консолидирана основа надвишава 100 000 000 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година; и
  • заместващо предприятие майка или съставно предприятие по чл. 143ц, ал. 1 от ДОПК, което е местно лице за данъчни цели на България, когато крайното предприятие майка на МГП не е местно лице на България и сумата на приходите на групата съгласно годишните финансови отчети на консолидирана основа надвишава 1 466 872 500 лв. (750 000 000 евро) за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година. 

Уведомления по чл. 143ш от ДОПК се подават от всички съставни предприятия на МГП, които имат задължение да подават отчети по държави по чл. 143ф от ДОПК.

Заповедта на НАП е достъпна в интернет страницата на агенцията, в рубриката Обмен на отчети по държави. Документът може да бъде изтеглен и от линка по-долу:

Изгочник: НАП

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Да, запознат съм с регламента и моите задължения по него като работодател, опериращ с лични данни. - 6.3%
Не, все още не съм проучил новите регулации в областта на личните данни. - 87.5%
Не, разчитам ТРЗ специалистът, който обслужва бизнеса ми, да ме информира за новите ми задължения. - 6.3%

Общо гласували: 16
Гласуването по тази анкета е приключило on: Август 31, 2018

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове