Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Аналитик, бази данни

Аналитик бази данни по процедура Ново работно място 2015Екипът на „Хазарос Четинян“ ЕООД е с над 20 годишен опит в областта на счетоводното и правно обслужване на фирми със собственици от България и над 25 чужди държави. През тази година фирмата разширява дейността си с цел привличане и подпомагане на бизнеса на чуждестранни инвеститори.

В тази връзка разкриваме нови работни места, изпълнявайки Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-1.003-1206-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ като търсим да назначим Аналитик, бази данни при следните условия:

Основни задължения и отговорности:

- Изграждане на информационните системи на предприятието като въвежда контакти и информация в CRM системата;

- Изграждане и поддържане на клиентска база данни;

- Извършване на наблюдения и анализи, планиране, организиране и администриране на счетоводни системи на отделни лица или предприятия;

- Подготвяне на справки-извлечения и от базата данни и съответните анализи по зададени от работодателя показатели;

- При необходимост извършване на корекция на въведените данни;

- Архивиране на въведените данни и съхраняване архивните файлове;

- Следене за коректна работа на системите и за нерегламентиран достъп на други лица;

- Подпомагане на организацията на работа в предприятието и на счетоводния екип;

- Комуникация с клиенти и бизнес партньори.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висшето икономическо образование е предимство;

- Много добра компютърна грамотност - MS Office, Internet;

- Организираност, прецизност, комуникативност;

- Компетентност и познания в сферата на информатиката;

- Добра езикова и обща култура;

- Амбиция и желание за развитие и усъвършенстване;

- Умения за работа в екип;

- Професионален опит в областта на счетоводството е предимство.

Предлагани условия:

- Срочен трудов договор по чл.68, ал1, т.1 от КТ;

- Заетост на пълно работно време;

- Стартово възнаграждение: МОД за длъжността;

- Работа в модерен и съвременен обзаведен и оборудван офис;

- Млад и дружелюбен колектив от съмишленици;

- Възможност за професионално развитие.

Начин на кандидатстване:

При интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография с актуална снимка. 

Получената информация ще бъде съхранявана само за нуждите на тази работна позиция строго конфиденциално.

ПОЗИЦИЯТА Е ЗАЕТА!

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове