Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Експерт социално осигуряване

Експерт социално осигуряване по процедура Ново работно място 2015Във връзка с разкриване на нови работни места по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-1.003-1206-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ търсим да назначим Експерт социално осигуряване в „Хазарос Четинян“ ЕООД при следните условия:

Основни задължения и отговорности:

- Обслужване на клиентите по отношение на социалното осигуряване;

- Експертни съвети за избор на вид на осигуряване и назначаване на служители;

- Създаване и поддържане на трудови и осигурителни досиета на служителите;

- Въвеждане на осигурителната информация в програмата за ТРЗ обслужване;

- Изготвяне на ведомости за заплати, справки, удостоверения и др.;

- Изплащане на заплати и осигуровки чрез интернет банкиране; 

- Участие в наблюдения и анализи, планиране, организиране и администриране на счетоводни системи на отделни лица или предприятия;

- Консултиране на инвеститорите за правилното прилагане на нормативни актове и разпоредби в областта на социалното осигуряване;

- Изготвяне на презентации и представяне на възможностите за използване на България като стратегическа зона за успешни инвестиции;

- Подготвяне на справки и становища;

- Комуникация с клиенти и бизнес партньори.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висшето икономическо образование е предимство;

- Много добри познания в сферата на осигуряването и счетоводството;

- Много добра компютърна грамотност - MS Office, Internet;

- Организираност, прецизност, комуникативност;

- Компетентност и познания в сферата на трудовото и данъчно право;

- Добра езикова и обща култура;

- Амбиция и желание за развитие и усъвършенстване;

- Поне тригодишен опит на подобна длъжност;

- Умения за работа в екип.

Предлагани условия:

- Срочен трудов договор по чл.68, ал1, т.1 от КТ;

- Заетост на пълно работно време;

- Стартово възнаграждение: МОД за длъжността;

- Работа в модерен и съвременен обзаведен и оборудван офис;

- Млад и дружелюбен колектив от съмишленици;

- Възможност за професионално развитие.

Начин на кандидатстване:

При интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография с актуална снимка. 

Получената информация ще бъде съхранявана само за нуждите на тази работна позиция строго конфиденциално.

ПОЗИЦИЯТА Е ЗАЕТА!

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове