Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Експерт маркетинг

Експерт маркетинг по процедура Ново работно място 2015Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-1.003-1206-С01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ „Хазарос Четинян“ ЕООД търси да назначи Експерт маркетинг при следните условия:

Основни задължения и отговорности:

- Осъществяване на маркетинговата дейност на фирмата;

- Извършване на маркетингови проучвания и маркетингово планиране, анализ на пазарните възможности – макро среда, конкуренция, пазарна оценка на потребителите, на маркетинг комуникацията, на маркетинговите канали и цените;

- Определяне на маркетинговите възможности, цели и стратегия;

- Изготвяне на маркетингова програма и извършва постоянен маркетингов контрол;

- Проучване на пазарното търсене и нивото на цените на предлаганите услуги и следи присъствието на конкурентните ни фирми на пазара;

- Осъществяване на контакти с клиенти, оферира и се договаря с тях;

- Организиране на рекламни кампании;

- Подготвяне и представяне на презентации;

- Подготвяне на материали за сайтовете;

- Планиране и организиране на информационни и рекламни събития;

- Поддържане на страниците в социалните мрежи;

- Подготвяне на рекламна стратегия за привличане на чуждестранни клиенти;

- Консултиране и подготвяне на експертни становища.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висшето икономическо образование;

- Много добри познания в сферата маркетинга;

- Много добра компютърна грамотност, Internet, уеб сайтове, социални мрежи;

- Организираност, прецизност, комуникативност;

- Идеи и предложения за реклама и връзки с обществеността;

- Добра езикова и обща култура;

- Амбиция и желание за развитие и усъвършенстване;

- Умения за работа в екип.

Предлагани условия:

- Срочен трудов договор по чл.68, ал1, т.1 от КТ;

- Заетост на пълно работно време;

- Стартово възнаграждение: МОД за длъжността;

- Работа в модерен и съвременен обзаведен и оборудван офис;

- Млад и дружелюбен колектив от съмишленици;

- Възможност за професионално развитие.

Начин на кандидатстване:

При интерес от ваша страна, моля изпратете автобиография с актуална снимка. 

Получената информация ще бъде съхранявана само за нуждите на тази работна позиция строго конфиденциално.

ПОЗИЦИЯТА Е ЗАЕТА!

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове