Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени

Приетият на 22 април Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите е обнародван в ДВ

Приетият на 22 април Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите е обнародван в ДВВ бр.32 на Държавен вестник от 5 май 2015 г. е публикуван приетият на 22 април Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите.

Продължава...

Промени в Закона за търговския регистър приеха днес депутатите

Парламентът прие на второ четене днес промени в Закона за търговския регистър.Парламентът прие на второ четене днес промени в Закона за търговския регистър. С приемането на законопроекта се транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2012/17/ЕС по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри.

Продължава...

Данъци 2015 г. Промени в Закона за данъка върху добавената стойност

Данъци 2015 г. Промени в Закона за данъка върху добавената стойностОсновните промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила в началото на 2015 година, са свързани преди всичко с привежданетона националното законодателство в съответствие с изискванията на европейските директиви, регламенти и практики. 

Продължава...

Данъци 2015 г. Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2015 г.Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат през 2015 г. промяна в данъчните облекчения, облагането на доходите от лихви и авансовото удържане на данък за четвърто тримесeчие.

Продължава...

Данъци 2015 г. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Данъци 2015 г. Промени в Закона за корпоративното подоходно облаганеПромените в данъчните закони за 2015 г. засягат и Закона за корпоративното подоходно облагане, като отново основните изменения са свързани със синхронизирането на националното законодателство с правото на Европейския съюз. 

Продължава...

Данъци 2015 г. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове за 2015 г.Министерство на финансите публикува в сайта си подробна информация за промените в данъчното законодателство през 2015 г. Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани преди всичко с усъвършенстване и улесняване на практическото прилагане на данъчните закони и привеждането на националното законодателство в съответствие с това на Европейския съюз.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове