Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Промени относно еднодневните трудови договори са гласувани на първо четене

Промени в КТ относно еднодневните трудови договориПроект за промени в Кодекса на труда, с който се регламентира възможност за сключване на еднодневни трудови договори по чл.114а както за 8-часова, така и за 4-часова продължителност на работното време, е гласуван на първо четене.

Корекцията в текста на нормативния акт цели според мотивите на вносителите да осигури повече гъвкавост при ползването на този модел на трудови взаимоотношения между земеделските стопани и наетите от тях лица за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Също така изменението в разпоредбата трябва да прецизира изчисляването на дължимите осигурителни вноски и възнаграждение по договора на база реално отработеното време. 

В интернет страницата на ИА ГИТ е публикувана следната информация във връзка с размера на осигурителните вноски, дължими авансово от работодателите, наемащи работници с договор по чл.114а:


Осигурителните вноски се внасят в компетентната ТД на НАП в размер, не по-малък от посочения за един договор, авансово, като заплащането е условие за заверяването на образците и законното сключване на такъв договор.

осигуровки за сметка на работодател и работник (сумите които внася работодателя)
група месеци: 22 раб. дни 20 раб. дни 21 раб. дни 19 раб. дни 18 раб. дни 23 раб. дни
ДОО за родени преди 1960 г.:19,8 +0,9 % 4,80 лв. 5,28 лв. 5,03 лв. 5,56 лв. 5,86 лв. 4,59 лв.
ДОО за родени след 1960 г.:14,8 + 0,9% 3,64 лв. 4,00 лв. 3,81 лв. 4,22 лв. 4,44 лв. 3,48 лв.
ДЗПО: 5% 1,16 лв. 1,28 лв. 1,22 лв. 1,34 лв. 1,42 лв. 1,11 лв.
НЗОК: 8% 1,85 лв. 2,04 лв. 1,94 лв. 2,15 лв. 2,27 лв. 1,77 лв.
минимално дневно възнаграждение: 23,18 лв. 25,50 лв. 24,29 лв. 26,84 лв. 28,33 лв. 22,17 лв.

Още за еднодневните трудови договори вижте ТУК.

Авторите на законопроекта предлагат още разширяване на обхвата от хипотези, в които е налична допустимост по изключение за полагане на извънреден труд от служители на МВР, чийто статут е уреден в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. С допълнение в чл.144 към случаите, в които е възможно изпълняването на специфични дейности извън установеното работно време, се добавя работата на служителите на МВР, свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при извършване на оперативно-издирвателни дейностии и овладяване на критични ситуации, както и други, свързани с опазване на сигурността и обществения ред. Мотивът е извънредният характер на някои от ситуациите и случването на други по правило в неработни дни.

Пълният текст на законопроекта е достъпен ТУК.

Източник: НС 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове