Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Предложенията за промени в Кодекса на труда и в ДОПК получиха одобрението на управляващите

  • Написана от 

Предложенията за промени в Кодекса на труда и в ДОПК получиха одобрението на упарвляващитеПромени в ДОПК, включващи България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия и промени в Кодекса на труда, гарантиращи по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС, са одобрени от МС днес.

Проектът за промени в Кодекса на труда, с който се регламентира изискване работодателите да осигурят на командированите български работници и служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, получи подкрепата на управляващите днес. В съобщението на правителстевната пресслужба се посочва, че с тази законодателна инициатива се въвеждат изисквания на европейски директиви, които уреждат случаите на командироване и изпращане на работници от една в друга държава-членка на ЕС, в страна – член на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.

Вижте още информация тук:

Другият одобрен законопроект е този за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Промените се налагат от присъединяването на България към световния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане и необходимостта от въвеждането в законодателството ни на регламентите на две европейски директиви - Директива (ЕС) 2015/2376 и Директива (ЕС) 2016/881. От МС обобщават, че в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/2376 в ДОПК се създават правила, съгласно които по реда на автоматичния обмен изпълнителният директор на НАП ще обменя с компетентните органи на държавите-членки на ЕС и с Европейската комисия информация за предварителни трансгранични данъчни становища (с изключение на становищата, издадени по отношение на физически лица) и предварителни споразумения за ценообразуване. Съгласно Директива (ЕС) 2016/881 пък се регламентира осъществяването на автоматичен обмен на отчети по държави, съдържащи информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятия, които са част от многонационална група предприятия.

Текстът на законопоректа и мотивите към него могат да бъдат разгледани тук:

Източник: МС
Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове