Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Трудово досие на служителите в електронен вариант с утвърдени изисквания към него в нова наредба

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителяМинистерски съвет утвърди допълнителната регламентация на предоставената с промяната на чл. 128б от Кодекса на труда от 1 януари 2017 г. възможност за създаване и съхраняване на трудовото досие на работниците в електронен формат.

Работодателите ще могат да се възползват от това улеснение в администрирането на трудовите правоотношения съобразно правилата на новата Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. 

Наредбата е публикувана за обсъждане в края на февруари и урежда:

  • видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника и служителя и изискванията към тяхното създаване и съхраняване;
  • изискванията към информационните системи за съхраняването на електронните документи;
  • размяната на електронни документи между работника и служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване. 

С регламентирането на минимални изисквания, които да гарантират сигурността, надеждния произход и целостта на електронния документ, както и дългосрочното съхраняване на информацията, се осигурява правната валидност на документа за продължителен период и се гарантира, че той може да бъде валидиран, независимо от бъдещи промени в технологиите. 

Документите, създавани от работодателя, задължително ще се подписват с квалифициран електронен подпис.

Изискванията към информационната система на работодателя, избрал електронния вариант на трудовото досие за своите служители, са с цел да се гарантира целостта и проследимостта на постъпване на информацията в нея. Информационните системи трябва да са защитени от случайно или незаконно унищожаване на документи и данни, както и от неправомерен достъп, изменение или разпространение на личните данни на работниците и служителите.

За да се осъществява обмен на електронни документи между двете страни по трудовото правоотношение, работникът или служителят ще трябва да даде изричното си съгласие, като си запазва правото да го оттегли по всяко време.

За изпращане и получаване на електронните документи ще се използва електронна препоръчана поща, предоставяща възможност за доказване на връчването на всяко съобщение. Разходите за услугата са за сметка на работодателя.

Запазва се възможността документите от трудовото досие да се създават и съхраняват на хартия. В тази връзка за предприятията, които не ползват информационни системи няма да има нови задължения и разходи. Работниците и служителите ще могат да подават документи и на хартиен носител при изградена информационна система на работодателя.

Източник: МС

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове