Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Мерки срещу злоупотреби с прехвърляне на фирми със задължения предвижда проект за промени в Търговския закон

Мерки срещу злоупотреби с прехвърляне на фирми със задължения предвижда проект за промени в Търговския законЗаконопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, внесен за разглеждане в НС на 6 юли 2017 г., предвижда ограничения при прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица по време на ревизия.

Целта на новите регламенти е да бъде прекратена практиката за прехвърляне на фирми с неизплатени задължения на социално слаби или малоимотни лица, от които кредиторите не могат да съберат вземанията си. Авторите на законодателната инициатива считат, че с предложените промени ще се пресекат случаите на злоупотреби и избягване от отговорност. В мотивите към проекта е посочено, че често срещана ситуация е смяната на собствеността на ревизираното дружество след представянето на заповед за образуване на производство по реда на чл.112 от ДОПК, в резултат на което актът за установени нарушения се връчва на новия собственик. Той пък печели време чрез обжалване и две години след прехвърлянето обявява несъстоятелност. 

Текстът на новата ал.2 към чл.129 от ТЗ ограничава прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица при образувано ревизионно производство до приключването му. Допълнително ще се изисква и предоставяне на удостоверение от НАП, че фирмата не се ревизира и няма непогасени публични задължения. Ако дружеството има задължения, то според регламентите на новосъздадената алинея 4 към чл.129 от ТЗ прехвърлянето на дружествените дялове става обект на компетенциите на окръжния съд. Съдът ще трябва да прецени дали да се стартира процедура по стабилизация при наличие на необходимите за това активи и икономически потенциал, или е налице свръхзадлъжнялост и трябва да бъде обявена несъстоятелност, като досегашните съдружници и управители следва да понесат предвидените в закона отговорност и санкции (нова ал. 5 към чл.129).

Другият аспект, в който се предлагат промени в текстовете на Търговския закон, е свързан с по-добрата защита на правата на работници и служители, които не са получили дължимото трудово възнаграждение. Според измененията в чл.625 когато 1/3 от наетите лица не са получили заплатата си повече от два месеца, те могат да подадат в съда искане за откриване на процедура по несъстоятелност. С предложени промени в чл.722 пък се пренареждат вземанията, които трябва да бъдат погасени чрез разпределяне на осребреното имущество, като задълженията за неизплатени трудови възнаграждения, възникнали преди датата на откриване на производство по несъстоятелност, минават на първо място. 

Пълният текст на законопроекта с мотиви и предварителна оценка на въздействието е достъпен в интернет страницата на НС, може да бъде изтеглен и от линка по-долу:

Източник: НС

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове