Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Нови изисквания към фискалните устройства на търговците на течни горива предвижда проект за промени в Наредба № Н-18

Нови изисквания към фискалните устройства на търговците на течни горива предвижда проект за промени в Наредба № Н-18Промени в Наредба № Н-18 като мярка за борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти предлагат от финансовото министерство.

В мотивите на авторите се посчва, че измененията в нормативната уредба целят "да се препятстват възникналите ситуации за манипулиране на електронните системи с фискална памет чрез прекъсване на работата на отделните модули на системата, за да не се допусне нерегламентирано използването на технически средства, позволяващи неотчитане на реално извършените продажби".

Министерство на финансите предлага следните промени (цитиран е текстът в мотивите към проекта, публикуван за обществено обсъждане на 8 юни 2017 г.):

"Изработване на предварително одобрена от НАП и БИМ схема за всеки конкретен обект за продажби на течни горива, която да отразява всички компоненти на електронната система за продажба на течни горива и връзката между тях (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, концентратор и нивомерна измервателна система).

Схемата се предоставя на органите на НАП и БИМ за предварително одобряване и се съхранява на място в търговския обект. Предварителното одобряване се извършва с оглед преценка на сигурността на система, от гледна точка да се намалят критичните точки, т.е. възможностите за нейното манипулиране. Освен това контролните органи ще разполагат по всяко време с информация за цялостната конфигурация на системата, която ще бъде използвана за съпоставяне с реалната обстановка на обекта при осъществяване на последващ контрол. Предвидено е всяка промяна извършвана на схемата в одобрения й вид да подлежи на последващо одобряване. Чрез одобряването на схемата се очаква да се ограничат случаите, в които търговците извършват промяна в системата, която води до нерегламентирани продажби на течни горива, т.е. неотчитането им чрез ЕСФП.

Извършване на сервизна дейност на фискалните устройства от сервизни техници, които да разполагат с уникален сервизен ключ, издаден от производител/вносител. Мярката е насочена към препятстване на неправомерно въздействие върху системите. Също така във всеки един момент ще е налице информация относно лицето, което е извършвало сервиз на съответното устройство.

Въвеждат се нови специфични изисквания към работата на ЕСФП, съгласно които при прекъсване на връзката/комуникацията между отделните компоненти работата на системата да се блокира. Мярката е насочена към предотвратяване на продажбите на течни горива които не са регистрирани и отчетени чрез ЕСФП."

При одобрение на така предложените изменения и допълнения в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства търговците на течни горива, които използват електронни системи с фискална памет, ще бъдат задължени да се съобразят с изискванията на нормативния акт и да осигурят нови одобрени системи, а лицата, използващи ЕСФП към момента на промените, да приведат дейността си в съответствие с тях. Това трябва да се случи в едногодишен срок. От финансовото министерство са изчислили, че новите регламенти ще струват по около 500 лева на търговски обект или 1 750 000 лева при регистрирани към настоящия момент 3500 търговски обекта с ЕСФП. Разходите на производителите за преодобряване възлизат на 420 лева на система или общо 14 700 лева при одобрени към момента 35 типа ЕСФП.

Пълният текст на проекта може да бъде видян в интернет страницата на МФ, както като и да бъде изтеглен от линка по-долу:

Общественото обсъждане на предложените промени ще продължи до 8 юли 2017 г.

Източник: Министерство на финансите

Влезте, за да коментирате

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове