Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Предложения

Проект за промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - 24.06.2015 г.

Финансовото министерство публикува днес за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Продължава...

Проект за промени в ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

Проект за промени в ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облаганеНа 18 август финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се регламентира задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане.

Продължава...

Проект за изцяло нов Кодекс за застраховането предлагат от финансовото министерство

Проект за изцяло нов Кодекс за застраховането предлагат от финансовото министерствоМинистерство на финансите публикува вчера проекта си за нов Кодекс за застраховането, с който българското законодателство трябва да бъде синхронизирано с разпоредбите на европейските директиви относно започването и извършването на дейността по застраховане и презастраховане.

Продължава...

Проект за промени в ДОПК регламентира нови правила при събирането на публични задължения

Проект за промени в ДОПК регламентира нови правила при събирането на публични задълженияВ края на миналата седмица Министерство на финансите публикува в интернет страницата си проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Продължава...

Проект за нов Закон за счетоводството на МФ ще синхронизира националното и европейското счетоводно законодателство

Проект за нов Закон за счетоводството на МФ ще синхронизира националното и европейското счетоводно законодателствоВ края на миналата седмица Министерство на финансите публикува в интернет страницата си проект за нов Закон за счетоводството, с който в националното счетоводно законодателство трябва да бъдат въведени разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС .

Продължава...

Проект за изменение на Наредба № Н-18 предвижда продажбите на билети да се отчитат с касов бон

Проект за изменение на Наредба № Н-18 предвижда продажбите на билети да се отчитат с касов бонПроект за изменение на Наредба № Н-18 предвижда продажбите на билети за културни дейности (концерти, театър, кино, опера, балет), спортни мероприятия, увеселителни паркове и атракционни съоръжения, изложби и панаири, паркиране и други да се отчитат с касов бон.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове