Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Проект за промени в КСО предвижда мерки за подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права

Проект за промени в КСО предвижда мерки за подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни праваМинистрество на труда и социалната политика предложи за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които в нормативния акт се транспонират изискванията на Директива 2014/50/ЕС относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.

Срокът, в който националното ни законодателство трябва да бъде синхронизирано с европеиските регламенти, е до 21 май 2018 година. 

В доклада към проекта е посочено, че с предложените промени се отстраняват две липси в разпоредбите на КСО, а именно:

  • отсъствието на законоустановен изчаквателен период, което създава възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване, в които новопостъпилите работници и служители и работещите по договор за управление и контрол няма да бъдат осигурявани във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  • задължение за пенсионноосигурителните дружества и за работодателите да предоставят информация на осигурените лица и техните наследници, свързана с условията за придобиване на допълнителни пенсионни права и влиянието, което прекратяването на трудовото правоотношение оказва върху тях. 

Какви изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване предлагат от МТСП? 

В доклада е обобщено:


...с проекта на ЗИД на КСО се предлага нормативно определен максимален срок на изчакване (до 6 месеца), след изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за новопостъпилия работник или служител или за лицето, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол. 

Със законопроекта се въвежда задължение за пенсионноосигурителните дружества и за работодателите, в качеството им на осигурители, да предоставят ясна писмена информация в разумни срокове за условията за придобиване на допълнителни пенсионни права и последствията от прилагането на тези условия при прекратяване на трудовото правоотношение, както и за размера на полагащите се средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и др. 


Проектът е публикуван за обсъждане на 2 март 2018 г. и е отворен за коментари до 02.04.2018 г. 

Всички документи по законодателната инициатива могат да бъдат разгледани в интернет страницата на МТСП, както и тук:

 

 

 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове