Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Проект за промени в Наредба № Н-18 предлага нови регламенти относно отразяването на продажби на течни горива чрез фискални устройства

Проект за промени в Наредба № Н-18 предлага нови регламенти относно отразяваенто на продажби на течни горива чрез фискални устройстваФинансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Предложените промени отново са във връзка с ограничаването на злоупотребите при отчетане на продажбите на течни горива чрез фискални устройства. Подобен проект беше представен от МФ в началото на юни. В мотивите към настоящия вариант се посочава:

"Направените изменения и допълнения могат да бъдат систематизирани в три основани групи:

Първата група касае изискванията към лицата, съответно обектите, от които се осъществяват продажби на течни горива, както и производителите/вносители на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и сервизните фирми, гарантиращи забраната на нерегламентиран достъп до ЕСФП, заедно с нейните компоненти.

Втората група промени са по отношение на специфичните изисквания към ЕСФП и по-конкретно регламентиране на случаите, в които при прекъсване на връзката между отделни компоненти на ЕСФП се блокира работата им и съответно данните се изпращат към Националната агенция за приходите (НАП). Конкретните случаи са уредени с допълнение в раздел VІ „Специфични изисквания към ЕСФП“ в Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата.

Третата група промени са свързани с въвеждане на задължение към лицата, регистриращи и отчитащи продажби в търговските обекти да подават данни в реално време към НАП за всяка отпечатана фискална касова бележка, посредством изградената дистанционна връзка със системата на НАП. За целите на тази промяна при блокиране на връзката на фискалното устройство с НАП, както и при извършване на ремонт на фискалното устройство работата му се възстановява от сервизния техник."

Пълният текст на проекта и мотивите към него, където в резюме е представена информация за конкретните предложени промени в Наредба № Н-18, са достъпни в интернет страницата на МФ, както и тук:

Срокът за обществено обсъждане е до 23 август 2018 г.

Източник: МФ

 

Влезте, за да коментирате

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове