Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Финансови закони

Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Законът за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и приет на 28 септември 2016 г. и обнародван в Държавен вестник брой 76 от 30 септември 2016 г.

Продължава...

Закон за Българската народна банка

Законът дава определение за основните параметри в дейността на БНБ като централна банка на Република България.

Продължава...

Закон за пазарите на финансови инструменти

Законът регламентира дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на финансови инструменти и упражняването на контрол върху нея.

Продължава...

Закон за платежните услуги и платежните системи


Със закона са регламентирани изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете платежни услуги.

Продължава...

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Разпоредбите на този закон се прилагат за договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние между доставчик и потребител. Целта е да се осигури защита на потребителите на така предоставените услуги.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове