Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Други

Закон за авторското право и сродните му права

Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката.

Продължава...

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

С този закон се уреждат дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества; дейността на други предприятия за колективно инвестиране; дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Продължава...

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел.

Продължава...

Закон за малките и средните предприятия

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия.

Продължава...

Закон за защита на конкуренцията

Законът за защита на конкуренцията има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове