Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Данъчно законодателство

Закон за данък върху застрахователните премии


Законът регламентира облагането с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи.

Продължава...

Закон за местните данъци и такси

В ЗМДТ са зададени минимални и максимални размери на местните данъци както и принципите за определяне на местните такси. Съответните общини обаче могат да определят размера на местните данъци по свое усмотрение в рамките на минималните и максималните проценти.

Продължава...

Закон за акцизите и данъчните складове

Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.

Продължава...

Закон за данъците върху доходите на физически лица

Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица (местни и чуждестранни), включително от дейност като едноличен търговец.

Продължава...

Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗКПО предвижда няколко различни данъка, касаещи юридическите лица - корпоративен данък, данък върху разходите, данък при източника, алтернативни данъци.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Да, запознат съм с регламента и моите задължения по него като работодател, опериращ с лични данни. - 6.3%
Не, все още не съм проучил новите регулации в областта на личните данни. - 87.5%
Не, разчитам ТРЗ специалистът, който обслужва бизнеса ми, да ме информира за новите ми задължения. - 6.3%

Общо гласували: 16
Гласуването по тази анкета е приключило on: Август 31, 2018

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове