Menu
InBalance News е проект на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
Бизнес услуги от ново поколение ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете! ► Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС

Данъчно законодателство

Закон за данък върху застрахователните премии


Законът регламентира облагането с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи.

Продължава...

Закон за местните данъци и такси

В ЗМДТ са зададени минимални и максимални размери на местните данъци както и принципите за определяне на местните такси. Съответните общини обаче могат да определят размера на местните данъци по свое усмотрение в рамките на минималните и максималните проценти.

Продължава...

Закон за акцизите и данъчните складове

Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.

Продължава...

Закон за данъците върху доходите на физически лица

Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица (местни и чуждестранни), включително от дейност като едноличен търговец.

Продължава...

Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗКПО предвижда няколко различни данъка, касаещи юридическите лица - корпоративен данък, данък върху разходите, данък при източника, алтернативни данъци.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове