Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Въпроси и отговори

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според ЗМДТ

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според Закона за местните данъци и таксиДоходите на физически лица, включително и на еднолични търговци, придобити от патентни дейности, се облагат с годишен данък при определени условия, регламентирани в чл. 61з-61п от Закона за местните данъци и такси.

Продължава...

Кои доходи са необлагаеми според ЗДДФЛ

Необлагаеми доходи на физическите лица според ЗДДФЛЧаст от доходите, които получаваме, не подлежат на данъчно облагане според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Продължава...

Какви са правилата за самоосигуряващите се лица през 2015 г.

Какви са правилата за осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2015 г.Какви декларации и заявления подават самоосигуряващите се лица? В какви срокове трябва да предоставят информацията в НАП? Какви са размерите на задължителните осигурителни вноски за 2015 г. и как се определят те? Как и къде се извършват плащанията и какви са санкциите за неспазване на осигурителното законодателство?

Продължава...

Как да се възползваме от предоставяната безплатно от 1 януари услуга на Агенция по вписванията за SMS известяване 

От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”.От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)”.

Продължава...

Може ли лице, което е регистрирано да извършва свободна професия – зъболекар да се облага като едноличен търговец?

Въпроси и отговори - Може ли лице, регистрирано да извършва свободна професия – зъболекар да се  облага като ЕТСъгласно компетентността на НАП, определена с разпоредбите на Закона за НАП и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, агенцията не осъществява разрешителен и контролен режим относно регистрацията на физическите лица като еднолични търговци.

Продължава...

Данъчно облагане на продажбата на дялове – собственост на чуждестранно физическо лице

Данъчно облагане на продажбата на дялове – собственост на чуждестранно физическо лицеАко съдружникът, прехвърлящ възмездно дела си, е чуждестранно физическо лице, доходът е обект на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ и свързаните с нея разпоредби на чл. 37, ал. 4 и 5 от същия закон. 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове