Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Въпроси и отговори

Как да се коригира грешка в Справка-декларация по ЗДДС при отпадането на Приложение 6

Как да се коригира грешка в Справка-декларация по ЗДДС при отпадането на Приложение 6Допусната е грешка в Справка-декларация по ЗДДС. При положение, че Приложение 6 отпада, как да се коригира Справка-декларацията?

Продължава...

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лице

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лицеКазусът разглежда сключен с безработно лице граждански договор за хонорар от 380 лв. Въпросът, който следва, е какви ще бъдат дължимите данъци и осигуровки.

Продължава...

Нормативно признати разходи при продажба на розов цвят от земеделски производител

Нормативно признати разходи при продажба на розов цвят от земеделски производителРегистриран земеделски производител (физическо лице) се занимава с отглеждането на маслодайни рози. Какви се явяват доходите от предадения цвят: доходи от непреработена селскостопанска продукция или доходи от произведена декоративна растителност? Как стои въпросът с нормативно признатите разходи за тази култура?

Продължава...

Трябва ли да се начислява ДДС върху комисиона за посредническа услуга

Трябва ли да се начислява ДДС върху комисиона за посредническа услугаФирма се явява посредник при покупко-продажбата на дружествени дялове. За предоставената услуга предстои да получи комисиона. Трябва ли фирмата да начисли ДДС върху комисионата или самата посредническа услуга попада в обхвата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от Закона за ДДС? Освободена ли е сделката?

Продължава...

Може ли да се изтегли в брой от сметка на фирма дивидент в размер на 19 хил. лв.

Може ли да се изтегли в брой от сметка на фирма дивидент в размер на 19 хил. лв.За 2016 г. собственикът на ЕООД разпределя дивидент от 20 хил. лв. и заплаща данък от 1000 лв. Собственикът няма своя банкова сметка. В банковата сметка на ЕООД има 30 хил. лв. Може ли собственикът да изтегли от банковата сметка на фирмата си дивидента от 19 хил. лв. в брой?

Продължава...

Трябва ли да се декларира по Интрастат закупуване на стоки от ЕС от нерегистриран по ДДС доставчик

Трябва ли да се декларира по Интрастат закупуване на стоки от ЕС от нерегистриран по ДДС доставчик?Българска фирма, която е регистрирана по ДДС у нас, купува стоки от доставчик от Европейския съюз. Доставчикът няма регистрация по ДДС. Трябва ли това движение на стоки да се декларира в система Интрастат?

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Следвай ни в социалните мрежи

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Категории

InBalance

Популярни тагове