Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лице

Осигуровки и данъци при граждански договор с безработно лицеКазусът разглежда сключен с безработно лице граждански договор за хонорар от 380 лв. Въпросът, който следва, е какви ще бъдат дължимите данъци и осигуровки.

Чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване определя осигурителните вноски по КСО. Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец следва да са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

В случая става въпрос за безработно лице, т.е то не следва да получава други доходи от други дейности за месеца, в който е без работа, и следователно то не е осигурено за месеца на друго основание. Полученото от него възнаграждение по гражданския договор е единствено.

380 лв * 25% = 95 лв.; облагаемият доход е 285 лв., и е по-малък от минималната работна заплата за страната за 2017 г. (МРЗ – 460 лв.). На тази база следва, че осигурителни вноски по реда на КСО не се дължат.

Относно здравноосигурителните вноски - те се определят по чл. 40, ал. 1, т. 3, от ЗЗО, съгласно който лицата, работещи без трудово правоотношение, които не се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение под минималната работна заплата за страната след намаляването му с разходите за дейността, би следвало да се осигуряват по реда на ал. 5 – т.е. тези лица следва сами да внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход, не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

В конкретния случай здравно осигурителни вноски по хонорара не се дължат.

Как стоят нещата относно дължимите данъци четете в Портал ТРЗ Нормативи тук >>

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове