Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Дължими осигуровки при незаконно уволнение

Дължими осигуровки при незаконно уволнениеКазусът разглежда дължимите осигуровки  при уволнение на служител, признато за незаконно.

Въпрос:

Уволнение на служител в бюджетна организация е признато за незаконно. На каква база се определят дължимите осигуровки за длъжност, за която има определен МОД? 

НЕВДПОВ (Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски) отнася ли се за бюджетните организации?

Отговор:

НЕВДПОВ се отнася за бюджетните организации. T.e. при изчисляване на осигурителните вноски при незаконното уволнение, трябва да бъдат спазени съответните разпоредби на наредбата. 

Съобразно чл.1а, ал.1 от НЕВДПОВ - осигурителните вноски по чл. 9, ал.1, т.2, отнасящ се за лица, които са били без работа поради уволнение, признато за незаконно, от КСО се внасят върху възнаграждението по трудово правоотношение, за последния календарен месец преди месеца на незаконно уволнение, на незаконното недопускане или отстраняване от работа, или отстраняването и възстановяването на работа по реда, определен в специални закони, през който лицето е имало отработени дни.

Ако не се отработени всички работни дни за месеца - възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като възнаграждението се раздели на броя отработени и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец.

Съгласно ал. 2 на същия член - възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от КСО, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО. 

Ако за лицето няма определен МОД, осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.

Дължимите осигурителни вноски ще се изчислят върху последното възнаграждение на лицето, преди месеца на незаконно уволнение, съобразно чл.1а, ал.1 от НЕВДПОВ. След като има определен МОД за длъжността следва да се има предвид ал. 2 към чл.1а от НЕВДПОВ и осигурителните вноски да бъдат изчислени върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход.

Повече анализи и решения на казуси по темата четете на страницата на Портал ТРЗ Нормативи тук >>

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Да, запознат съм с регламента и моите задължения по него като работодател, опериращ с лични данни. - 6.3%
Не, все още не съм проучил новите регулации в областта на личните данни. - 87.5%
Не, разчитам ТРЗ специалистът, който обслужва бизнеса ми, да ме информира за новите ми задължения. - 6.3%

Общо гласували: 16
Гласуването по тази анкета е приключило on: Август 31, 2018

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове