Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Какви такси ще заплащат юридически лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията от 01.01.2018 г.?

Регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и фондацииС Постановление № 270/08.12.2017 г. Министерски съвет определя таксите, които Агенция по вписванията ще събира от юридическите лица с нестопанска цел след 1 януари 2018 г. с оглед прехвърлянето на Регистъра на ЮЛНЦ към агенцията.

Считано от 01.01.2018 г.:

1.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел таксите са:

  • на сдружение; на фондация - 50 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;

2.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, сe събират следните такси:

  • на сдружение; на фондация - 25 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв.

Тъй като в Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел е регламентирано задължението ЮЛНЦ, вписани в регистъра при окръжните съдилища, да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г., от Агенция по вписванията информират, че за тази пререгистрация държавна такса не се дължи.

Източник: АВ

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове