Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е създаден и се поддържа от ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Дължим ли данък върху изплатени обезщетения за имуществени и неимуществени вреди

Дължим ли данък върху изплатени обезщетения за имуществени и неимуществени вредиОблагаем ли е полученият от физическо лице доход под формата на обезщетение за вреди, имуществени или неимуществени? Трябва ли той да бъде деклариран и как? 

Нормативнит акт, който регламентира данъчното облагане на този вид финансови постъпления в личния бюджет, е Законът за данъците върху доходите на физическите лица. В чл.12, ал. 1 е посочено кои са облагаемите доходи, а в следващия чл. 13 са изброени случаите, в които данък върху получените средства не се дължи. Доходите от присъдени в резултат на съдебни решения обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди попадат в обхвата на чл. 13, посочени са в т.13 на ал.1 - "обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи". Освен сумите от изплатените обезщетения, според регламентите на посочения по-горе чл.13 от ЗДДФЛ, необлагаеми са и лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, както и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела (чл.13, ал.1, т.10).

Изводът, който следва да се направи от цитираните по-горе законови разпоредби, е че ако като физическо лице сте получили обезщетение за нанесени ви имуществени или неимуществени вреди, а също са начислени и изплатени лихви към присъденото обезщетение и разноски по делата, за тези доходи не дължите данъци. Въпросът дали те все пак трябва да бъдат декларирани и с каква декларация е разрешен чрез текста на чл.52 от ЗДДФЛ, съгласно който лицата, които са получили само необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29 (доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.), нямат задължението да подават годишна данъчна декларация. На практика, ако през съответната година не са получени други облагаеми доходи, които трябва да се декларират с ГДД, а единствено изплатеното обезщетение, няма да имате задължение за подаване на годишна данъчна декларация, както и за подаване на друг вид декларация в НАП. 

Това е и становището на приходната агенция по разглеждания казус, публикувано през март 2017 г. в рубриката "Въпроси и отговори" в интернет страницата на институцията. 

Влезте, за да коментирате

Анкета

Знаете ли как влизащият в сила през май 2018 г. нов европейски регламент за защита на личните данни ще се отрази на задълженията ви като работодател.

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове