Menu
Счетоводни услуги от ИНБАЛАНС
InBalance News е проект на ИНБАЛАНС България
За да ни се доверите, трябва да ни опознаете!

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО трябва да бъде подадена до края на април

До края на април се подава декларацията за дължими данъци за първото тримесечие на 2015 г.От НАП напомнят, че фирмите и самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи извън тези по трудов договор и са задължени да удържат данък, трябва да подадат декларацияпо чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци.

Продължава...

Какви са правилата за самоосигуряващите се лица през 2015 г.

Какви са правилата за осигуряване на самоосигуряващите се лица през 2015 г.Какви декларации и заявления подават самоосигуряващите се лица? В какви срокове трябва да предоставят информацията в НАП? Какви са размерите на задължителните осигурителни вноски за 2015 г. и как се определят те? Как и къде се извършват плащанията и какви са санкциите за неспазване на осигурителното законодателство?

Продължава...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.

Праговете за деклариране по система Интрастат за 2015 г.Интрастат декларациите се изготвят във формата на електронни документи и се подават по електронен път през Интернет сайта на Националната агенция за приходите, подписани с квалифициран електронен подпис (Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) (1) от НАРЕДБА № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат ) или се подават в компетентната териториална дирекция на НАП в електронен вид, записани върху технически носител, който дава възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговарящ на изискванията за формат на записа (Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.) (2)).

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Категории

InBalance

Следвай ни

 Следвай InBalance News във Facebook Следвай InBalance News в Google+ Следвай InBalance News в Twitter Следвай InBalance News в LinkedIn

Популярни тагове